[|-|]/Images/Gallery/ngay-2492012-ong-shim-won-hwan-tong-giam-doc-cong-ty-tnhh-samsung-electronics-viet-nam-da-co-chuyen-lam-viec-tai-tap-doan-flc-74201332157am.jpg[-]Ngày 24/9/2012, ông Shim Won Hwan, Tổng giám đốc Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã có chuyến làm việc tại Tập đoàn FLC.[|-|]/Images/Gallery/sev-mong-muon-qua-cuoc-gap-go-nay-flc-se-ho-tro-cong-ty-trong-viec-tim-kiem-cac-du-an-bat-dong-san-nham-phuc-vu-mo-rong-quy-mo-san-xuat-kinh-doanh-cua-samsung-tai-viet-nam-74201332237am.jpg[-]SEV mong muốn qua cuộc gặp gỡ này, FLC sẽ hỗ trợ công ty trong việc tìm kiếm các dự án bất động sản nhằm phục vụ mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của Samsung tại Việt Nam.[|-|]/Images/Gallery/cuoc-gap-go-da-dat-duoc-mot-so-thanh-cong-buoc-dau-ca-hai-ben-da-tim-duoc-nhung-tieng-noi-chung-dat-nen-mong-cho-su-hop-tac-trong-tuong-lai-74201332255am.jpg[-]Cuộc gặp gỡ đã đạt được một số thành công bước đầu. Cả hai bên đã tìm được những tiếng nói chung, đặt nền móng cho sự hợp tác trong tương lai.