Công ty TNHH MTV FLC Land
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Hạ Long
Công ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện – FLC Travel & Event
Công ty TNHH FLC Quảng Bình Golf & Resort
Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort
Công ty TNHH MTV quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC
Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort