Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
quy định biểu tượng
Biểu tượng FLC là sự kết hợp giữa dấu hiệu đặc trưng và phần chữ đặc trưng tạo nên giá trị cốt lõi của Tập đoàn

Lấy ý tưởng từ bộ gien ADN kết tinh sự sống, nơi lưu trữ cho muôn đời những giá trị di truyền quan trọng nhất của vạn vật nói chung và nhân loại nói riêng. Logo của FLC mang đến thông điệp của sự kết tinh những giá trị tinh thần và vật chất quý báu đã và đang tạo nên sức sống kỳ diệu của Tập đoàn.

F:Finance

L:Land

C:Commerce

F:Finance (Tài chính)

L:Land (Bất động sản)

C:Commerce (Thương mại)

Màu sắc của logo phản ánh hoạt động của doanh nghiệp, trong màu sắc của FLC không được sử dụng thay thế một hệ màu nào khác cho 3 màu xanh dương, vàng đất và màu trắng của biểu tượng.

C 90 M 55 Y 0 K5
R 35 G 111 B 177
HEX #52658C
C 90 M 55 Y 0 K5
R 35 G 111 B 177
HEX #52658C
C 90 M 55 Y 0 K5
R 35 G 111 B 177
HEX #52658C

Việc sử dụng không đúng với hệ màu quy chuẩn sẽ phá vỡ tính thống nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu cũng như gây khó hiểu, khó nhận biết cho công chúng...