Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cổ đông
Tập đoàn FLC giải trình về việc CBTT BCTC năm 2023 kiểm toán (chi tiết theo file đính kèm). File tải về tại đây.
Tập đoàn FLC công bố công văn số 102/CBTT-FLC về việc ngày 01/04/2024 Tập đoàn FLC nhận được ĐKDN lần 35 (chi tiết theo file…
Tập đoàn FLC công bố công văn số 99/CBTT-FLC về việc ngày 28/3/2024 Tập đoàn FLC nhận được Quyết định cưỡng chế thuế (chi tiết…
Tập đoàn FLC công bố công văn số 64/CBTT-FLC về việc ngày 06/03/2024 Tập đoàn FLC nhận được các Quyết định cưỡng chế thuế (chi…
Tập đoàn FLC công bố Công văn số 52/CBTT-FLC giải trình về việc ngày 23/02/2024 Công ty nhận được các QĐ cưỡng chế thuế của…
Tập đoàn FLC CBTT số 51/FLC-BNSPC giải trình về việc chậm công bố thông tin bất thường (chi tiết theo file đính kèm). File tải…
Tập đoàn FLC CBTT CV số 50/FLC-BNSPC giải trình về việc có dấu hiệu chậm nộp BCTC quý 4/2023 (chi tiết theo file đính kèm).…
Tập đoàn FLC CBTT số 41/CBTT-FLC về việc ngày 01/02/2024, HĐQT Tập đoàn FLC nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát…