Cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. File Thông báo tải về tại đây.
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Quyết định số 717/QĐ-UBCK ngày 17/09/2019 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Công văn số 702 ngày 06/09/2019 về việc các quyết định cưỡng chế thuế. File Công…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Ba giữ chức vụ Kế toán trưởng…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của FLC…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho…