KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ DỊCH VỤ THỂ THAO SƠN DƯƠNG (KHU A)
Thông tin dự án

Địa điểm: Xã Minh Thanh và xã Tú Thịnh, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Diện tích: Khoảng 150 ha

Tổng vốn đầu tư: 3.428 tỷ đồng

Hạng mục đầu tư:
Khách sạn cao cấp
Khu Trung tâm hội nghị
Trung tâm thương mại
Resort theo tiêu chuẩn quốc tế
Khu dịch vụ thể thao

Thời gian khởi công: Năm 2019

Thời gian hoàn thành: Năm 2021