Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
tags: FLC University
Having the establishment proposal approved by the Government as of 3 June 2019, it’s expected that the construction of FLC University in Quang Ninh will…
FLC University has expressed a great interest in collaborating with leading domestic and international educational experts with the purpose of implementing superior-workforce training and development…
Sáng 25/8, Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ khởi công Trường Đại học FLC tại Khu đô thị Đại học FLC Quảng Ninh, thành…
Trên cơ sở đánh giá và đệ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Văn phòng…
Trường Đại học FLC mong muốn hợp tác với các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo…