Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Nông nghiệp công nghệ cao
01:47 13/10/18

Nông nghiệp công nghệ cao với thương hiệu FLC FAM là một trong những lĩnh vực đầu tư trọng điểm của FLC trên nhiều tỉnh thành Việt Nam như: Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bình Định… Các sản phẩm mà công ty định hướng tập trung sản xuất bao gồm các loại cây ăn trái, các loại rau màu và dược liệu.

Bên cạnh hoạt động trực tiếp gieo trồng, chế biến và phân phối, việc xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng vùng miền cũng là một chiến lược phát triển trọng tâm của FLC FAM. Theo đó, Tập đoàn sẽ thực hiện liên kết với các hợp tác xã, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất vào quy trình sản xuất, đảm bảo cung cấp cho thị trường những sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trong những năm tới, FLC FAM định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, tạo động lực thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững với trình độ chuyên môn hóa cao, qua đó góp phần hình thành một hệ sinh thái nông nghiệp xanh, sạch, bền vững cho tương lai.