Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố công văn về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông…
• Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Lê Thành Vinh). Tải về…
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin. File giấy ủy…
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29. File chứng nhận ĐKDN tải…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thành lập công ty con tại tỉnh Quảng Bình. File Nghị quyết…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty. File công bố thông…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 File báo cáo tải về tại đây.
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thành lập công ty con tại thành phố Hà Nội CÔNG TY TNHH…
Ngày 03/7/2017, Tập đoàn FLC nhận được Quyết định số 1043/QĐ-TCT ngày 29/06/2017 của Tổng cục thuế. File công bố thông tin, tải về tại…