Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ
12:05 15/10/22

Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về việc:

Công bố thông tin Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐQT-FLC ngày 15/10/2022 Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo đó: ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 04/11/2022.

File công văn tải về tại đây.