Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công
15:50 04/10/22

Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về việc CBTT:

Nghị quyết số 68/2022/NQ-HĐQT-FLC ngày 04/10/2022 của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Công giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/10/2022.

File công văn tải về tại đây.