Nghị quyết về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
20:02 21/05/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đào Nam Phong.

File nghị quyết tải về tại đây.