Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Bình Phương. File nghị quyết tải về tại đây.
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”)…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. File nghị quyết tải về…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố công văn về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông…
• Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Lê Thành Vinh). Tải về…
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin. File giấy ủy…
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29. File chứng nhận ĐKDN tải…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thành lập công ty con tại tỉnh Quảng Bình. File Nghị quyết…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty. File công bố thông…