Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Rosland
10:52 27/03/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Rosland.

File công bố thông tin tải về tại đây.