Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
17:18 13/08/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, bao gồm những tài liệu sau:

  1. Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 12/08/2019 của HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, tải về tại đây;
  2. Thông báo số 37/TB-FLC ngày 13/08/2019 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, tải về tại đây.