CBTT: Công văn quyết định cưỡng chế thuế FLC
18:47 22/03/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Công văn về danh sách các quyết định cưỡng chế thuế trong giai đoạn từ năm 2015.

File Công văn tải về tại đây.