Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
tags: Tổng Giám đốc Hương Trần Kiều Dung
Để doanh nghiệp tư nhân thực sự bứt phá và trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, nhiều đại diện doanh nghiệp…
Bà Hương Trần Kiều Dung là Tiến sĩ Luật Quy hoạch –  Xây dựng, Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp và có gần…