tags: Ngàn dặm đường vui
Ngày đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019, tôi đã may mắn được trò chuyện với anh chị em tiếp viên hàng không thế…