Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
tags: Chứng nhận đánh giá An toàn Khai thác IOSA
Ngày 03/01/2020, lễ trao Chứng nhận Đánh giá An toàn Khai thác IOSA của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho Bamboo…
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu do IATA đưa ra là minh chứng cho việc đảm bảo an toàn tối đa cho…