Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tập đoàn FLC CBTT Nghị quyết chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty của ông Trần Thế Anh
17:41 25/01/24

Tập đoàn FLC CBTT Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-FLC của HĐQT ngày 24/01/2024 về việc chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông Trần Thế Anh

Flie tải về tại đây.