Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT ngày 05/01/2024, Tập đoàn FLC nhận được các Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế của Cục thuế thành phố Hà Nội
18:07 05/01/24

Tập đoàn FLC CBTT ngày 5/1/2024 Công ty nhận được các Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế của Cục thuế thành phố Hà Nội (Chi tiết tại file đính kèm).

File tải về tại đây.