Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
TẬP ĐOÀN FLC CBTT VỀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 02/01/2024
13:41 02/01/24

Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/01/2024.

File công văn tải về tại đây.