Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT về việc thông qua chủ trương tiếp tục sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt
17:17 17/03/23

Công văn công bố thông tin Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương tiếp tục sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

File công văn tải về tại đây.