Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Đặng Thị Lưu Vân
15:01 22/03/23

Công văn CBTT của Tập đoàn về việc:

– Công ty nhận được Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Đặng Thị Lưu Vân.
– Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Đặng Thị Lưu Vân kể từ ngày 22/3/2023.

File công văn tải về tại đây.