Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
21:52 15/12/22

Công văn công bố thông tin Nghị quyết số 77/2022/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/12/2022 về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

File nghị quyết tải về tại đây.

File công văn tải về tại đây.