Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
19:55 22/12/22

Công văn công bố thông tin Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/12/2022 về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/12/2022.

File công văn tải về tại đây.

File nghị quyết tải về tại đây.