Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT về các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty
17:25 01/03/23

Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

– Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty của Bà Bùi Hải Huyền. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Hải Huyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

– Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Bà Bùi Hải Huyền kể từ ngày 02/3/2023;

– Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của Bà Đàm Ngọc Bích kể từ ngày 02/3/2023;

– Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Lê Thị Trúc Quỳnh kể từ ngày 02/3/2023;

– Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc bổ nhiệm Ông Lê Tiến Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn FLC kể từ ngày 02/3/2023;

– Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Hương – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Thường trực Tập đoàn FLC kể từ ngày kể từ ngày 02/3/2023.

File Công văn CBTT tải về tại đây.

File Công văn Thông báo thay đổi nhân sự tải về tại đây.

File Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-FLC  tải về tại đây.

File Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT-FLC  tải về tại đây.

File Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT-FLC tải về tại đây.

File Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT-FLC tải về tại đây.

File Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-FLC tải về tại đây.

File Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-FLC tải về tại đây.