Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ của Ông Nguyễn Mạnh Cường
18:04 05/01/23

Công văn công bố thông tin của Tập đoàn về việc: Ngày 04/1/2023, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đã nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ của Ông Nguyễn Mạnh Cường vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp và xem xét thông qua việc thôi giữ chức vụ Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ của Ông Nguyễn Mạnh Cường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

File công văn tải về tại đây.