Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT nhận được các Quyết định của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh
17:36 06/12/22

Ngày 05/12/2022, Công ty nhận được các quyết định của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty mở tại các tổ chức tín dụng, cụ thể:

– Lý do bị cưỡng chế: Công ty nợ thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định tại Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

– Số tiền bị cưỡng chế: 1.588.522.337 đồng.

File công văn tải về tại đây.