Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FLC – CBTT Công văn công bố thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC
20:21 11/01/23

Công văn công bố thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, cụ thể như sau:

– Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 10/01/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường kể từ ngày 10/01/2023;

– Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 10/01/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Bà Trần Thị Mỹ Dung kể từ ngày 10/01/2023.

File công văn tải về tại đây.

File Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-FLC tải về tại đây.

File Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT-FLC tải về tại đây.