Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty
10:01 22/07/22

Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty, cụ thể:

  • Ngày 21/7/2022, Công ty đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, theo đó: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt sẽ là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty.

File Công văn tải về tại đây.