Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Chấp thuận Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Vũ Đặng Hải Yến
19:13 14/07/22

Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về việc CBTT:

– Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Vũ Đặng Hải Yến;

– Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT-FLC ngày 14/7/2022 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Vũ Đặng Hải Yến.

File tải về tại đây.