Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Về việc thông qua giao dịch thuê tàu bay và bảo lãnh cho công ty Hàng Không Tre Việt ký hợp đồng thuê tàu bay
17:04 23/09/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (Thông qua giao dịch thuê tàu bay và bảo lãnh cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt ký Hợp đồng thuê tàu bay).

File Nghị quyết tải về tại đây.