CBTT: Về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
15:43 21/08/18

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

File công bố thông tin, tải về tại đây.

FLC News