Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Về việc Tập đoàn FLC nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đặng Tất Thắng.
21:42 29/07/22

Công văn công bố thông tin của Tập đoàn FLC về việc:

Ngày 29/7/2022, Tập đoàn FLC nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đặng Tất Thắng.

File Công văn tải về tại đây.