Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Về việc gia hạn thời hạn phát hành cổ phiếu ra công chúng
16:00 18/09/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Quyết định số 717/QĐ-UBCK ngày 17/09/2019 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Chi tiết theo file đính kèm). Theo đó Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 50/GCN-UBCK ngày 05/8/2019 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được gia hạn đến hết ngày 02/12/2019.

File Quyết định tải về tại đây.