Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Về việc bầu Ông Nguyễn Xuân Hòa giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 02/7/2022
20:49 02/07/22

Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty về việc bầu Ông Nguyễn Xuân Hòa giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 02/07/2022.

File tải về Biên bản họp tại đây.