Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Về việc bầu Bà Bùi Hải Huyền giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/7/2022
20:48 02/07/22

Nghị Quyết số 34/2022/NQ-HĐQT-FLC ngày 02/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Bà Bùi Hải Huyền giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/07/2022.

File tải về Nghị quyết tại đây.