Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
10:38 19/07/18
  • Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐQT-FLC ngày 18/07/2018 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc FLC. Tải về tại đây.
  • Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐQT-FLC ngày 18/07/2018 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc FLC. Tải về tại đây.