Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Đào Nam Phong
10:52 01/08/18

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐQT-FLC ngày 1/8/2018 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đào Nam Phong.

File nghị quyết tải về tại đây.