Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort
10:31 14/07/18

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐQT-FLC ngày 14/07/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort.

File nghị quyết tải về tại đây.