Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Nghị quyết về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
19:51 30/12/21

Nghị quyết số 92/2021/NQ-HĐQT-FLC ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn FLC đối với Ông Nguyễn Thanh Ba kể từ ngày 03/01/2022.

File công bố thông tin tải về tại đây.

 

Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐQT-FLC ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Chung giữ chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn FLC kể từ ngày 03/01/2022.

File công bố thông tin tải về tại đây.