Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Nghị quyết về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
09:43 03/04/18

• Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Lê Thành Vinh). Tải về tại đây.
• Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Đỗ Như Tuấn). Tải về tại đây.
• Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 của HĐQT về việc Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Vũ Đặng Hải Yến. Tải về tại đây.