CBTT: Nghị quyết thông qua giao dịch thuê tàu bay và bảo lãnh thuê tàu bay giữa Bamboo Airways với ACG và WWTAI
17:55 11/03/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (Thông qua giao dịch thuê tàu bay và bảo lãnh cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt ký Hợp đồng thuê tàu bay với ACG Aircraft Leasing Ireland Limited và WWTAI AIROPCO II DAC).

File công bố thông tin tải về tại đây.