CBTT: Nghị quyết thông qua giao dịch thuê tàu bay và bảo lãnh cho Bamboo Airways thuê tàu bay
17:24 29/01/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (Thông qua giao dịch thuê tàu bay và bảo lãnh cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt ký Hợp đồng thuê tàu bay với WWTAI).

File công bố thông tin tải về tại đây.