Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện FLC
22:48 03/05/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện FLC.

File nghị quyết tải về tại đây.