Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
20:47 29/10/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

  • Công văn số 829A/CBTT-FLC ngày 29/10/2019 về việc công bố thông tin Tập đoàn FLC không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tải về tại đây);
  • Nghị quyết số 137/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC V/v Không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tải về tại đây).