Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Chủ trương chuyển nhượng vốn góp của Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort
20:26 28/12/21

Nghị quyết số 89/2021/NQ-HĐQT-FLC ngày 27/12/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn góp của Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort.

File công bố thông tin tải vềtại đây.