CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018
17:32 29/01/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty gồm:

  • Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018

File báo cáo tải về tại đây.