Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cổ đông
Tập đoàn FLC công bố công văn số 154/FLC-BNSPC giải trình vv có dấu hiệu nghi vấn vi phạm quy định về CBTT BCTN 2023…
Tập đoàn FLC công bố CV số 150/CBTT-FLC CBTT Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT-FLC của HĐQT Công ty ngày 06/05/2024 về việc chấp thuận giao dịch…
Tập đoàn FLC công bố công văn số 136/CBTT-FLC về việc ngày 03/05/2024, Công ty nhận được các Quyết định về việc cưỡng chế thi…
Tập đoàn FLC giải trình về việc CBTT BCTC năm 2023 kiểm toán (chi tiết theo file đính kèm). File tải về tại đây.
Tập đoàn FLC công bố công văn số 102/CBTT-FLC về việc ngày 01/04/2024 Tập đoàn FLC nhận được ĐKDN lần 35 (chi tiết theo file…
Tập đoàn FLC công bố công văn số 99/CBTT-FLC về việc ngày 28/3/2024 Tập đoàn FLC nhận được Quyết định cưỡng chế thuế (chi tiết…
Tập đoàn FLC công bố công văn số 64/CBTT-FLC về việc ngày 06/03/2024 Tập đoàn FLC nhận được các Quyết định cưỡng chế thuế (chi…
Tập đoàn FLC công bố Công văn số 52/CBTT-FLC giải trình về việc ngày 23/02/2024 Công ty nhận được các QĐ cưỡng chế thuế của…