Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Hội Đồng Quản Trị

Ông trịnh văn quyết

Chủ tịch HĐQT

Họ tên: Trịnh văn quyết

Năm sinh: 1975

Quốc tịch: Việt Nam

"Đối với tôi, FLC là cả sự nghiệp. Và khi bạn dồn tất cả tiền của, tâm huyết của mình vào đó, bạn sẽ phải thận trọng hơn. Chính bạn sẽ là người muốn nó được khỏe mạnh, phát triển tốt hơn bất cứ người nào khác."

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà Hương Trần Kiều Dung

Phó chủ tịch Thường trực HĐQT

Ông Đặng Tất Thắng

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Lã Quý Hiển

Thành viên HĐQT

Bà Bùi Hải Huyền

Thành viên HĐQT

Ban Tổng Giám đốc

Bà Bùi Hải Huyền

Tổng giám đốc

Bà Đàm Ngọc Bích

Phó Tổng giám đốc thường trực

Ông Đặng Tất Thắng

Phó Tổng giám đốc

Ông Trần Thế Anh

Phó Tổng giám đốc

Bà Võ Thị Thùy Dương

Phó Tổng giám đốc

Ông Lã Quý Hiển

Phó Tổng Giám đốc

Bà Vũ Đặng Hải Yến

Phó Tổng Giám đốc

Bà Đặng Thị Lưu Vân

Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Việt Hùng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Như Tuấn

Trợ lý HĐQT (Hàm Phó Tổng Giám đốc)

Bà Nguyễn Bình Phương

Trợ lý HĐQT (Hàm Phó Tổng Giám đốc)

Bà Trần Thị My Lan

Trợ lý HĐQT (Hàm Phó Tổng Giám đốc)